Strategické dokumenty

Organizační struktura

Dokumenty Ke stažení
Organizační struktura, verze 1 Dokument ke stažení »
Organizační struktura, verze 2 Dokument ke stažení »
Organizační struktura verze 3 Dokument ke stažení »
Organizační struktura verze 4 Dokument ke stažení »
Organizační struktura verze 5 Dokument ke stažení »
Organizační struktura verze 6 Dokument ke stažení »

Komunikační plán

Dokumenty Ke stažení
Komunikační plán, verze 1 Dokument ke stažení »
Komunikační plán, verze 2 Dokument ke stažení »
Komunikační plán, verze 3 Dokument ke stažení »

Ostatní

Dokumenty Ke stažení
Identifikace dotčené veřejnosti Dokument ke stažení »
Vyhodnocení RAP Dokument ke stažení »
RAP I Dokument ke stažení »
Strategický rámec verze 6 Dokument ke stažení »
Strategický rámec verze 7 Dokument ke stažení »
SWOT-3 analýza vzdělávání Dokument ke stažení »
Seznam evaluací Dokument ke stažení »
Jednací řád Řídicího výboru MAP Dokument ke stažení »
Statut Řídicího výboru MAP Dokument ke stažení »
Strategický rámec ORP Kralovice_verze 5 Dokument ke stažení »
Memorandum o spolupráci Dokument ke stažení »
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice I Dokument ke stažení »
Identifikace místních lídrů/expertů MAP Dokument ke stažení »
Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP II., období 09/2018 – 08/2019 Dokument ke stažení »
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023 Dokument ke stažení »
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje, KAP Dokument ke stažení »
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Světovina pro období 2014-2020 Dokument ke stažení »
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ Odkaz na stránky»
Strategický rámec MAP pro území správního obvodu s rozšířenou působností Kralovice verze 8.0, VI. 2020 Dokument ke stažení »
RAP II., verze 1 Dokument ke stažení »
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností KRALOVICE verze 2.0, VI. 2020 Dokument ke stažení »
Agregovaný popis potřeb škol MAP Kralovice 1.0 Dokument ke stažení »

Investiční priority PRV příloha Strategického rámce MAP, verze 8

Dokument ke stažení »

Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP II., verze 1 (evaluační období: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2020)

Dokument ke stažení »

Evaluační zpráva o činnosti PRACOVNÍCH SKUPIN a platforem projektu MAP, verze 1 (evaluační období: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020)

Dokument ke stažení »

Vyhodnocení RAP I. pro území MAP SO ORP Kralovice na období 01/2019–06/2020, verze 1

Dokument ke stažení »

Strategický rámec MAP, verze 9, XII. 2020

Dokument ke stažení »
Tvorba strategického plánu rozvoje školy „SPRŠ“ v rámci projektu „MAP“ - podpůrné materiály Dokument ke stažení »

Strategický rámec verze 10

Dokument ke stažení »

RAP III. MAP 2 Kralovice verze 1

Dokument ke stažení »

Strategický rámec verze 11

Dokument ke stažení »

Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP II., evaluační období: 01. 09. 2020 - 31. 08. 2021

Dokument ke stažení »
Vyhodnocení RAP II. pro území MAP SO ORP Kralovice na období 07/2020–06/2021, verze 1 Dokument ke stažení »
Závěrečná sebehodnotící zpráva příjemců MAP II. za období 01. 09. 2021 - 31. 08. 2022 Dokument ke stažení »
Evaluační zpráva, průběh a přínos projektu MAP II. za období: 1.9.2018-31.8.2022. Dokument ke stažení »
SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP, verze 3 Dokument ke stažení »
Vyhodnocení RAP III. na období 07/2021–06/2022 Dokument ke stažení »
RAP IV. na období 1.7.2022 – 31.12.2022 Dokument ke stažení »
Agregovaný popis POTŘEB ŠKOL, verze 2 Dokument ke stažení »
Strategický rámec MAP, verze 12 Dokument ke stažení »
Místní akční plán rozvoje vzdělávání, verze 3.0 Dokument ke stažení »