MAP KRALOVICE – ŘÍDICÍ VÝBOR

 

Řídicí výbor MAP II je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Jeho role je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalováním MAP.
Řídicí výbor si volí svého předsedu a místopředsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování, viz dokument Statut a Jednací řád Řídicího MAP pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.
Řídicí výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území SO ORP Kralovice, má 19 členů.

 

Složení Řídicího výboru MAP II:

 • zástupce realizačního týmu projektu MAP II SO ORP Kralovice;
 • zástupci rodičů;
 • zástupci KAP pro území Plzeňského kraje;
 • zástupce MAS Světovina o.p.s.;
 • zástupce Plzeňského kraje;
 • zástupci zřizovatelů škol - bez rozdílu zřizovatele;
 • zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území;
 • zástupce vedení škol (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol) - školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele), učitelé;
 • zástupce ze školních družin, školních klubů;
 • zástupce ze základních uměleckých škol;
 • zástupce organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času;
 • zástupce ITI Plzeňské metropolitní oblasti,
 • zástupce Centra podpory projektu SRP v Plzeňském kraji (NPI ČR).

 

Jednací řád ŘV MAP ke stažení zde: Jednací řád ŘV

Statut ŘV MAP ke stažení zde: Statut ŘV

 

JMENOVITÝ SEZNAM ČLENŮ ŘÍDICÍHO VÝBORU MAP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010446

Pořadí Příjmení a jméno člena, titul Subjekt
1. Baborová Hana, Mgr. Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli
2. Beštová Veronika. Mgr. Fyzická osoba
3. Čuřík Radek, Ing. Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
4. Doležalová Eva, Mgr. Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, p.o.
5. Dyková Anna, Mgr. Obec Dobříč
6. Jindrová Eva, Ing. Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.
7. Kůsa Milan, DiS. Základní umělecká škola Plasy, příspěvková organizace
8. Mašinda Petr, Ing. Krajský úřad Plzeňského kraje
9. Molcarová Marie, Mgr. Základní škola Plasy, okres Plzeň-sever
10. Pašek Josef, RNDr. MAS Světovina o.p.s.
11. Pech Vlastimil, Bc. Obec Výrov
12. Pluhařová Naděžda, Mgr. Základní škola Kaznějov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
13. Prantner Jiří, Ing. Město Plasy
14. Schreiberová Jitka, Bc. Město Kralovice, Dům dětí a mládeže Kralovice, okres Plzeň - sever, p.o.
15. Skalická Hedvika Město Kralovice
16. Mgr. Pavla Chocholová NPIČR, krajské pracoviště Plzeň
17. Sixtová Eva, Mgr. Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany, okres Plzeň-sever, p.o.
18. Tichota Kamil, MgA. Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever
19. Trnka Miroslav, Ing. Město Kralovice

Seznam členů ŘV MAP Kralovice ke stažení zde: Seznam členů ŘV MAP