VA64 Jak mluvit s dětmi o válce na Ukrajině

Jedná se o mimořádné online krizové supervizní setkání…

VA61 Výjezdní akce pro pedagogy

Vzdělávací program pro vedoucí pracovníky škol a školských …

VA63 Seminář pro vedoucí pracovníky škol

Novely právních předpisů ve školství 2022 …

VA53 online beseda pro rodiče a zákonné zástupce žáků

ZŠ na téma: "Víceleté gymnázium, nebo druhý stupeň?“ …

VA51/55 Termovize do škol

termovize do škol …

VA56 Seminář Legislativní novinky a výkaznictví školního roku 2021/

Seminář informuje účastníky o novinkách v oblasti řízení škol, především …

VA57 Projektové dny pro žáky ZŠ

„Podpora výuky AJ“ – projektové dny pro žáky ZŠ (etapa II.) …

VA58 Centrum stavitelského dědictví

Podpora zájmu dětí z MŠ o polytechnické vzdělávání, podpora rozvoje hrubé i jemné …

VA45 webinář pro pedagogy MŠ

Název akce: webinář „Včasná péče o děti předškolního věku jako …

VA46 webinář Dítě předškolního věku a jeho vnímání smrti

„Dítě předškolního věku a jeho vnímání smrti“ …

VA47 webinář Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku

Název akce: webinář Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku …

VA50 webinář Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole

Seminář na podporu profesního rozvoje pedagogů 2. stupně základních škol v území ORP Kralovice. …

VA18 Setkání starostů

Pozvánka na setkání starostů regionu …

VA42 webinář Horniny a související geologické procesy

Praktické aktivity při výuce geologie v digitální …

VA43 webinář Jak na hromadné aktivní zapojení žáků

„Jak na hromadné aktivní zapojení žáků a rychlé …

VA44 webinář pro rodiče

"Kapesné a osobní rozpočet našich dětí …

"Tajemství úspěchu dítěte - dílčí funkce a jejich pozitivní rozvoj"

dne 17.12.2021 a 3.3.2021 …

VA38 Novely právních předpisů ve školství od 1.1.2021

a vykazování pedagogické intervence od 1.2.2021, P104…

VA39 - webinář Praktické aktivity při výuce geologie

v digitální podobě pro pedagogy 2. stupně ZŠ…

VA40 - Výuka cizích jazyků online a efektivita této výuky“

webinář dne 3.3.2021, 14:00-16:00  …

VA41 - Začínáme s 3D tiskem na ZŠ

webinář dne 18.2.2021, 15:30 - 16:30…

Workshop pro zřizovatele škol „Vize vzdělávání“ 28. 04. 2021

Workshop je určen zástupcům zřizovatelů škol…

Workshop pro pedagogy „Vize vzdělávání“ 21.06.2021

Workshop je určený všem, kteří se chtějí …

Webinář „Rozšiřující kurz Google Classroom“

termín konání 05.11.2020 …

Webinář „Přirozený rozvoj komunikace a řeči dítěte předškolního věku“

květen 2020 …

Zážitková pedagogika ve výuce

finanční gramotnosti na ZŠ 7.10.2020 …

Seminář „Změny financování v regionálním školství v praxi“ 14. 09. 2020

seminář informuje účastníky o novinkách v …

Webinář „Microsoft Teams“

termín konání 29.10.2020 …

Seminář na podporu vzdělávání

v oblasti polytechnického vzdělávání v MŠ 14.9.2020 …

Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol

"Rozvoj koučováním I., II." září/říjen 2020 …

Webinář „Živá výuka“ 23.04.2020

Tento webinář seznamuje učitele se …

Ukázkové dny na středních školách pro žáky základních škol

vzdělávací akce pro žáky 7.-9. tříd …

Odborné workshopy pro pedagogy MŠ

Metodika logopedické prevence u dětí předškolního …

FPravidelná výuka anglického jazyka

s podporou odborného lektora …

Praktická stáž

pro pedagogické pracovníky škol …

Webinář „Výuka online v prostředí Google Učebny“ 24.04.2020

Tento seminář seznamuje pedagogy se …

Global Money Week 2020 pro školy v území SO ORP Kralovice

Global Money Week 2020 si klade za cíl zvýšit finanční …

Finančně gramotná škola – projektové dny Yourchance

Mimoškolní vzdělávací program na podporu rozvoje gramotností …

Seminář pro pedagogy MŠ-úvod do polytechnického vzdělávání: Stavitelství.

Praktický jednodenní seminář pro pedagogy MŠ, který vychází z …

Veletrh vzdělávání a práce "Posviť si na budoucnost"

18. - 19. října 2019 …

Odborný workshop pro MŠ se zástupci KÚ PK a ČŠI

Setkání vedoucích pracovníků mateřských škol z území ORP Kralovice se zástupci .…

Odborné workshopy pro pedagogy MŠ-cyklus II. 2020

Metodika logopedické prevence u dětí předškolního věku před …

Pravidelná výuka anglického jazyka s podporou odborného lektora v ZŠ

Realizace pravidelné výuky anglického jazyka na 5 základních školách za …

Workshop pro pedagogy REPLUG ME – digitální gramotnost

Seminář pro pedagogy škol – interaktivní program o digi světě …

Manažerská akademie

Manažerské vzdělávání pro ředitele/zástupce základních…

Výjezdní setkání

Výjezdní setkání ředitelů škol v území ORP Kralovice…

Malá technická univerzita do MŠ

Mimoškolní vzdělávací program na podporu polytechnického …

Speciální vzdělávací program pro žáky 7. – 9. tříd ZŠ z ORP Kralovice

Kariérové poradenství na podporu technických a přírodovědných oborů.…

Praktická stáž pro pedagogické pracovníky škol

Vzdělávání pedagogických pracovníků škol v území ORP Kralovice…

Změny financování v regionálním školství v praxi

Seminář pro vedoucí pracovníky škol …

OCHUTNÁVKA metod kritického myšlení

Seminář na podporu profesního rozvoje pedagogů základních škol v území ORP Rokycany …

Centrum stavitelského dědictví Plasy

Informaci o vzdělávacím programu pro žáky 1. stupně ZŠ…

Praktický seminář

pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVČ k výzvě ŠABLONY II …

Program na podporu vzdělávání v oblasti finančního řízení školy

Problematika finančního řízení školy, praktický jednodenní seminář …

Manažersko–právní seminář pro školy

Zaměření na téma Rodiče a škola. Jednodenní seminář pro …

Odborné workshopy pro pedagogy MŠ

Metodika logopedické prevence u dětí předškolního věku před vstupem do ZŠ …

Webinář "Jak na výuku cizích jazyků"

termín konání 4.12.2020…