Zápisy

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH ORGÁNŮ MAP

Jednání koordinátorů/zástupců škol projektu MAP II Ke stažení
1. jednání koordinátorů/zástupců škol projektu MAP II - 4. 10. 2018 Dokument ke stažení »
Zápis z jednání Koordinátorů/zástupců škol projektu MAP II - 9. 1.2019 Dokument ke stažení »
3. jednání koordinátorů/zástupců škol projektu MAP II - 5. 6. 2019 Dokument ke stažení »
4. jednání koordinátorů/zástupců škol projektu MAP II - 16. 10. 2019 Dokument ke stažení »

5. jednání koordinátorů/zástupců škol projektu MAP II - 31. 08. 2020

Dokument ke stažení »

6. jednání koordinátorů/zástupců škol projektu MAP II - 25.2.2021

Dokument ke stažení »

7. jednání koordinátorů/zástupců škol projektu MAP II - 30.9.2021

Dokument ke stažení »

8. jednání koordinátorů/zástupců škol projektu MAP II - 8.6.2022

Dokument ke stažení »
Jednání řídícího výboru MAP Kralovice Ke stažení
Zápis z 1. jednání Řídicího výboru MAP Kralovice 21.11.2018 Dokument ke stažení »
Zápis z jednání Řídicího výboru ze dne 5.6.2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 3. jednání Řídicího výboru ze dne 4.12.2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 4. jednání Řídicího výboru ze dne 24.6.2020 Dokument ke stažení »
Zápis z 5. jednání Řídicího výboru ze dne 4.9.2020 Dokument ke stažení »
Zápis z 6. jednání Řídicího výboru ze dne 19.12.2020 Dokument ke stažení »
Zápis z 7. jednání Řídicího výboru ze dne 17.06.2021 Dokument ke stažení »
Zápis z 8. jednání Řídicího výboru ze dne 12.01.2022 Dokument ke stažení »
Zápis z 9. jednání Řídicího výboru ze dne 25.08.2022 Dokument ke stažení »
Jednání vedoucích pracovních skupin Ke stažení
Zápis z 1. jednání vedoucích pracovních skupin - 24. 10. 2018 Dokument ke stažení »
Zápis z 2. jednání vedoucích pracovních skupin - 6. 2. 2019 Dokument ke stažení »
2a. jednání vedoucích pracovních skupin - 12. 3. 2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 3. jednání vedoucích pracovních skupin - 11.4.2019 Dokument ke stažení »
4. jednání vedoucích pracovních skupin - 13. 5. 2019 Dokument ke stažení »
5. jednání vedoucích pracovních skupin - 19. 6. 2019 Dokument ke stažení »
6. jednání vedoucích pracovních skupin - 27. 8. 2019 Dokument ke stažení »
7. jednání vedoucích pracovních skupin - 20. 11. 2019 Dokument ke stažení »
8. jednání vedoucích pracovních skupin - 5. 2. 2020 Dokument ke stažení »
9. jednání vedoucích pracovních skupin – 11.5.2020 Dokument ke stažení »
10. jednání vedoucích pracovních skupin – 26.8.2020 Dokument ke stažení »
11. jednání vedoucích pracovních skupin – 29.12.2020 Dokument ke stažení »
12. jednání vedoucích pracovních skupin – 9.12.2020 Dokument ke stažení »
13. jednání vedoucích pracovních skupin – 26.5.2021 Dokument ke stažení »
14. jednání vedoucích pracovních skupin – 25.11.2021 Dokument ke stažení »
15. jednání vedoucích pracovních skupin – 16.2.2022 Dokument ke stažení »
16. jednání vedoucích pracovních skupin – 9.3.2022 Dokument ke stažení »
17. jednání vedoucích pracovních skupin – 18.5.2022 Dokument ke stažení »
Jednání pracovních skupin - individuální Ke stažení
Zápis z 1. jednání PS pro financování - 6.3.2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání PS pro rovné příležitosti - 26.3.2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání PS pro předškolní vzdělávání - 27. 3. 2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání PS pro matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka - 27. 3. 2019   Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání PS pro čtenářskou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka - 27. 3. 2019 Dokument ke stažení »
2. jednání PS pro financování - 29. 5. 2019 Dokument ke stažení »
2. jednání PS pro rovné příležitosti - 17. 6. 2019 Dokument ke stažení »
2. jednání PS pro předškolní vzdělávání - 24. 6. 2019 Dokument ke stažení »
2. jednání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka - 24. 6. 2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 3. jednání PS pro financování – 1.11.2019 Dokument ke stažení »
Zápis ze 4. jednání PS pro financování – 4.12.2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 3. jednání PS pro rovné příležitosti – 21.11.2019 Dokument ke stažení »
Zápis ze 4. jednání PS pro rovné příležitosti – 17.12.2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 3. jednání PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka – 25.10.2019 Dokument ke stažení »
2. jednání PS pro čtenářskou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka - 29.6.2019 Dokument ke stažení »
5. jednání PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka - 18.3.2020 Dokument ke stažení »
6. jednání PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka - 23.4.2020  Dokument ke stažení »
3. jednání PS pro předškolní vzdělávání - 22.11.2019 Dokument ke stažení »
4. jednání PS pro předškolní vzdělávání - 12.12.2019 Dokument ke stažení »
5. jednání PS pro předškolní vzdělávání - 29.3.2020 Dokument ke stažení »
6. jednání PS pro předškolní vzdělávání - 7.5.2020 Dokument ke stažení »
7. jednání PS pro předškolní vzdělávání - 30.9.2020  Dokument ke stažení »
9. jednání PS pro předškolní vzdělávání  - 8.4.2021  Dokument ke stažení »
10. jednání PS pro předškolní vzdělávání - 24.6.2021   Dokument ke stažení »
11. jednání PS pro předškolní vzdělávání  27.9.2021 Dokument ke stažení »
12. jednání PS pro předškolní vzdělávání  17.12.2021 Dokument ke stažení »
13. jednání PS pro předškolní vzdělávání  29.3.2022 Dokument ke stažení »
14. jednání PS pro předškolní vzdělávání  28.6.2022 Dokument ke stažení »
Zápis z 5. jednání PS pro financování - 16. 01. 2020 Dokument ke stažení »
Zápis z 6. jednání PS pro financování - 09.06. 2020 Dokument ke stažení »
5. jednání PS Rovné příležitosti - 31.3.2020 Dokument ke stažení »
6. jednání PS Rovné příležitosti - 21.5.2020 Dokument ke stažení »
7. jednání PS pro financování - 27.10.2020 Dokument ke stažení »
8. jednání PS pro financování - 1.12.2020 Dokument ke stažení »
9. jednání PS pro financování  - 19.2.2021 Dokument ke stažení »
10. jednání PS pro financování  - 8.6.2021 Dokument ke stažení »
11. jednání PS pro financování 22.9.2021   Dokument ke stažení »
12. jednání PS pro financování 28.12.2021   Dokument ke stažení »
13. jednání PS pro financování 4.4.2022   Dokument ke stažení »
14. jednání PS pro financování 28.7.2022   Dokument ke stažení »
7. jednání PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka - 27.11.2020 Dokument ke stažení »
8. jednání PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka - 15.12.2020 Dokument ke stažení »
9. jednání PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka  Dokument ke stažení »
10. jednání PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka  Dokument ke stažení »
11. jednání PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka 5.10.2021 Dokument ke stažení »
12. jednání PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka 16.12.2021 Dokument ke stažení »
8. jednání PS pro předškolní vzdělávání 3.12.2020 Dokument ke stažení »
7. jednání PS Rovné příležitosti - 23.11.2020 Dokument ke stažení »
8. jednání PS Rovné příležitosti - 16.12.2020 Dokument ke stažení »
9. jednání PS pro rovné příležitosti - 13.4.2021 Dokument ke stažení »
10. jednání PS pro rovné příležitosti   - 11.6.2021 Dokument ke stažení »
11. jednání PS pro rovné příležitosti  23.9.2021 Dokument ke stažení »
12. jednání PS pro rovné příležitosti  20.12.2021 Dokument ke stažení »
13. jednání PS pro rovné příležitosti  22.3.2022 Dokument ke stažení »
14. jednání PS pro rovné příležitosti  22.6.2022 Dokument ke stažení »
4. jednání PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka 18.12.2019 Dokument ke stažení »
13. jednání PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka 28.4.2022 Dokument ke stažení »
14. jednání PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka 22.6.2022 Dokument ke stažení »
Jednání platforem Ke stažení
Zápis z 1. jednání Platformy pro výuku cizího jazyka v ZŠ, založení platformy – 27.8.2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 2. jednání Platformy pro výuku cizího jazyka v ZŠ– 4.12.2019 Dokument ke stažení »
3. jednání Platformy pro výuku cizího jazyka v ZŠ - 4.3.2020 Dokument ke stažení »
4. jednání Platformy pro výuku cizího jazyka v ZŠ - 24.6.2020  Dokument ke stažení »
5. jednání Platformy pro výuku cizího jazyka v ZŠ - 26.8.2020   Dokument ke stažení »
6. jednání Platformy pro výuku cizího jazyka v ZŠ - 21.12.2020   Dokument ke stažení »
7. jednání Platformy pro výuku cizího jazyka v ZŠ - 17.6.2021   Dokument ke stažení »
8. jednání Platformy pro výuku cizího jazyka v ZŠ - 15.9.2021 Dokument ke stažení »
9. jednání Platformy pro výuku cizího jazyka v ZŠ - 25.11.2021 Dokument ke stažení »
10. jednání Platformy pro výuku cizího jazyka v ZŠ - 15.12.2021 Dokument ke stažení »
11. jednání Platformy pro výuku cizího jazyka v ZŠ - 28.3.2022 Dokument ke stažení »
12. jednání Platformy pro výuku cizího jazyka v ZŠ - 27.6.2022 Dokument ke stažení »