Ke stažení

 

 

 

 

Strategické dokumenty

Dokument Soubor ke stažení
Akční plán inkluzivního vzdělávání na období let 2016-2018 Ke stažení
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2011 – 2015 Ke stažení
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015 - 2020 Ke stažení
Koncepce podpory mládeže 2014 - 2020 Ke stažení
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha, 2001) Ke stažení
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2012 Ke stažení
Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Ke stažení
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2016 - 2020 Ke stažení
Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Ke stažení
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ke stažení
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ke stažení
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ke stažení
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ke stažení
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Ke stažení
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Ke stažení
Rámcový vzdělávací program pro základní vzděláváníVyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Ke stažení
Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+ Ke stažení
Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ke stažení
Erasmus + Odkaz
Strategie integrovaných územních investic - ITI - Plzeňské metropolitní oblasti Ke stažení
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 Ke stažení
Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 Ke stažení