Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a pregramotnosti. Součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti/pregramotnosti a rozvojem potenciálu každého dítěte/žáka. PS se zabývá také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území.

PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

Seznam členů


Název pracovní skupiny

Titul, jméno a příjmení člena

Subjekt

Funkce

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Ing. Vlasta Holotová

Základní škola Plasy, okres Plzeň-sever

vedoucí

Mgr. Hana Baborová

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli

člen

Mgr. Tereza Kubrtová

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli

člen

Mgr. Iva Štěpánská

Základní škola Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace

člen