Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a pregramotnosti. Součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti/pregramotnosti a rozvojem potenciálu každého dítěte/žáka. PS se zabývá také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území. PS dále superviduje samostatně vzniklou platformu MAP - Podpora rozvoje výuky cizího jazyka žáků ZŠ.
PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

Seznam členů


Název pracovní skupiny

Titul, jméno a příjmení člena

Subjekt

Funkce

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Mgr. Ludmila Čechová

Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace

vedoucí

Mgr. Naděžda Pluhařová

Základní škola Kaznějov, okres Plzeň -sever, příspěvková organizace

člen

Mgr. Veronika Beštová

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli

člen

Mgr. Eva Doležalová

Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

člen

 

Mgr. Pavla Mašková

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli

člen