Platforma Podpory výuky cizího jazyka žáků ZŠ

Cílem platformy je obsahové a věcné naplnění klíčové aktivity KA04 Implementace projektu s názvem „Vzdělávací aktivita na podporu výuky cizího jazyka-rodilý mluvčí-sdílená pozice pro školy v území ORP“. Platforma byla založena 27.8.2019. Platforma je zaměřená na posílení rozvoje výuky cizího jazyka žáků ZŠ v území prostřednictvím krátkodobého sdílení rodilého mluvčího formou tandemové výuky s pedagogem zapojené školy. Platforma vede k průběžné reflexi a efektivní výměně informací na podporu zavádění metod a forem výchovně vzdělávacího procesu pro rozvoj cizojazyčných kompetencí žáků ZŠ (primárně se platforma věnuje problematice výuky anglického jazyka na základních školách v území SO ORP Kralovice). Platforma je nositelem sdílení zkušeností a přenosu dobré praxe, vzájemné metodické podpory mezi školami v území, dále se aktivně s ostatními PS podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně. Složení platformy ke dni jejího založení je následující:


Název platformy

Titul, jméno a příjmení člena

Subjekt

Platforma Podpora rozvoje výuky cizího jazyka žáků ZŠ

Bc. Eva Sixtová

Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Ing. Kateřina Kuklíková

Město Kralovice

Mgr. Eva Doležalová

Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Mgr. Hana Baborová

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli

Mgr. Iva Štěpánská

Základní škola Kralovice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace

Mgr. Kateřina Maršánová

Základní škola Manětín, příspěvková organizace

Mgr. Lenka Klabačková

Město Kralovice

Mgr. Naděžda Pluhařová Základní škola Kaznějov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Ing. Miroslav Trnka  Město Kralovice