Realizační tým map kralovice

Realizační tým nese hlavní zodpovědnost za realizaci projektu a jeho výstupy, zabezpečuje činnost Řídicího výboru a pracovních skupin/platforem, organizuje a koordinuje společné vzdělávací aktivity (aktivity implementace), podporuje školy ve strategickém plánování, zajišťuje přenos výstupů mezi pracovními orgány MAP a k cílovým skupinám, monitoruje/evaluuje a vyhodnocuje průběh realizace a dosahování cílů projektu.

SLOŽENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU MAP

 

Titul, jméno a příjmení člena

Pracovní pozice

E-mail, telefon

Mgr. Lenka Klabačková

Hlavní manažer projektu

klabackova@lct.cz
vzdelavani.mapplzensko@gmail.com
603 516 717

Ing. Kateřina Kuklíková

Finanční manažer I., koordinátor I
- strategický a věcný manažer, odborný konzultant ESIF

katka.kuklikova@gmail.com
vzdelavani.mapplzensko@gmail.com
724 934 550

Ing. Miroslav Trnka

Koordinátor II - strategický a věcný manažer

trnka.miroslav@kralovice.cz, 373 300 230

Hedvika Skalická

Koordinátor spádovosti škol

skalicka.hedvika@kralovice.cz, 373 300 239

Mgr. Hana Baborová

Facilitátor, mediátor, koordinátor aktivit implementace

baborova@zs-zihle.cz, 373 395 289

Mgr. Tereza Houšková

Administrativní pracovník

 

Ing. Petr Mašinda

Odborný expert-analytik