Řídící výbor

Role Řídícího vyboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP…

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny pro financování, rovné příležitosti, předškolní vzdělávání…

RT Tým

Role Řídícího vyboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP…

Koordinátoři/zástupci škol

Zabezpečující přenos reálných potřeb škol do MAP v rámci podaktivity…

Organizační struktura MAP II.

Organigram, organizační struktura MAP II. Kralovice…