Pracovní skupina předškolní vzdělávání

Pracovní skupina je zaměřená na spolupráci subjektů předškolního vzdělávání a dalších organizací s cílem vzájemného síťování a rozvoje společného vzdělávání. Zaměřuje se na podporu logopedické prevence u dětí předškolního věku za účasti odborného pracovníka a předávání příkladů dobré praxe.
Součástí práce PS je i oblast digitální gramotnosti a využívání ICT v  předškolním vzdělávání. PS se také zabývá identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území. Pracovní skupina se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP a schází se min. 4x ročně.
Seznam členů


Název pracovní skupiny

Titul, jméno a příjmení člena

Subjekt

Funkce

Pracovní skupina předškolní vzdělávání

Bc. Monika Laláková

Mateřská škola Plasy, okres Plzeň-sever

vedoucí

Hedvika Skalická

Město Kralovice

člen

Lenka Švarcová Procházková

Mateřská škola Obora, okres Plzeň-sever

člen

Lenka Kozlerová

Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

člen

Veronika Pulcová

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli

člen

Mgr. Tereza Kubrtová

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli

člen