O projektu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice…

Seznam zapojených subjektů

Zástupci škol ze SO ORP Kralovice - 23 zástupců z oblasti předškolního, základního vzdělávání (včetně ZUŠ)…