Kvalitní partnerství

Tvorba a realizace MAP je založena na komunitním projednávání a plánování regionálního školství. Školy, školská zařízení, zřizovatelé, organizace zájmového a neformálního vzdělávání, rodiče, NNO, zaměstnavatelé a další aktéři představují významnou platformu partnerství/spolupráce subjektů, která ovlivňuje vzdělávání v území. Podstatou a cílem projektu MAP II je tuto platformu nadále rozvíjet, aktualizovat stanovené cíle MAP I  a naplňovat vizi MAP tak, aby byla zvyšována kvalita předškolního a základního vzdělávání v území SO ORP Kralovice.